Reserveer een tafel

Privacy

Pizzeria Caruso Warmond B.V. verwerkt persoonsgegevens die je aan ons verstrekt doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons (hebt) gegeven. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘je’, ‘jij’). Wij verwerken jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1) Wanneer je een tafel of ruimte reserveert of een offerte aanvraagt ten aanzien van het reserveren van een van onze ruimtes;
2) Wanneer je contact met ons opneemt (je wordt dan via de website doorgeleid naar jouw mailbox);
3) Wanneer je anderzijds onze website bezoekt.

Wanneer je gebruik maakt van onze website op een van de bovengenoemde wijzen, worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:
• Titel;
• Naam, bedrijfsnaam;
• Geboortedatum;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Adres (woon- of bedrijfsadres);
• Creditcard gegevens;
• Betaalinformatie;
• Datum en tijdstip van de reservering;
• Aantal personen;
• Indicatie minder validen;
• Profiel-gegevens (inlognaam en wachtwoord);
• Eventueel: informatie zoals genoemd in opmerking-velden;

Doelen voor verwerking
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het plaatsen van een reservering of het aanvragen van een offerte: wanneer je een reservering plaatst of een offerte aanvraagt via onze website, verwerken we jouw persoonsgegevens. Deze verwerkingen vinden plaats om onze belangen als bedrijf te behartigen, namelijk het uitvoeren van onze normale bedrijfsactiviteiten – het registeren en managen van reserveringen en offertes. Ook kunnen deze verwerkingen plaatsvinden op basis van de uitvoering van een overeenkomst die jij aangaat met ons, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van jouw toestemming.
• Het aangaan van een (arbeids)overeenkomst: wanneer je een aankoop doet op onze website, ga je een overeenkomst met ons aan of ben je voornemens een overeenkomst met ons aan te gaan. Om deze overeenkomst uit te kunnen voeren, moeten we jouw persoonsgegevens verwerken.
• Klantenservice: wanneer je contact met ons opneemt, verwerken we jouw persoonsgegevens om jouw vragen opmerkingen of klachten te behandelen. Deze verwerkingen kunnen noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met jou of om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, namelijk de uitvoering van onze normale bedrijfsactiviteiten – het bieden van klantenservice.


In het geval dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken, vragen wij jou om expliciete toestemming.
Wil je weten waarom wij een belang hebben bij het gebruik van jouw persoonsgegevens? We leggen het je graag uit. Je kan hiervoor contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.
Indien we jouw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaan verwerken, zullen wij je hierover tijdig informeren. Indien nodig, vragen we (nogmaals) toestemming.

Jouw rechten
We mogen jouw persoonsgegevens niet ongelimiteerd gebruiken. Door de volgende rechten kun je het gebruik van jouw persoonsgegevens beperken:
• Wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken omdat je toestemming hebt gegeven, mag je altijd je toestemming intrekken;
• Je mag ons vragen welke persoonsgegevens we van jouw bezitten. Ook mag je ons vragen om deze informatie in te zien. Dit wordt het recht op inzage genoemd;
• Kloppen de persoonsgegevens die we van jou hebben niet? Dan heb je het recht om deze onjuiste informatie te laten wijzigen of aan te vullen;
• Soms mag je ons vragen om jou te vergeten. Dit zullen we dan doen door jouw persoonsgegevens te verwijderen. Je mag ons dit vragen wanneer de door ons gebruikte informatie niet meer nodig is, je je toestemming intrekt, we jouw persoonsgegevens gebruiken terwijl dit niet mag of als we jouw persoonsgegevens langer hebben bewaard dan is toegestaan. We hoeven je niet altijd te vergeten. Dit recht geldt niet wanneer we jouw persoonsgegevens nodig hebben om ons recht op vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, we wettelijk verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te gebruiken of wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken vanwege een wettelijke taak van algemeen belang of een algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, we de informatie in het algemeen belang moeten archiveren of wanneer we jouw persoonsgegevens nodig hebben voor rechtsvordering;
• Soms mag je ons vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit mag je doen wanneer de persoonsgegevens mogelijk niet juist zijn, we jouw persoonsgegevens gebruiken terwijl dit niet mag, de persoonsgegevens niet meer nodig zijn of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik door ons;
• Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons. Maken we gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketing? Dan stoppen we met het gebruik wanneer je bezwaar maakt. In andere gevallen stoppen we ook met het gebruik van jouw persoonsgegevens, behalve wanneer we een dringende, belangrijke reden hebben om ze toch te gebruiken;
• Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te kunnen gebruiken bij een andere partij: het recht op overdraagbaarheid. We moeten jouw persoonsgegevens dan op een manier kunnen teruggeven waardoor dit mogelijk is. Let op, je hebt dit recht alleen wanneer we jouw persoonsgegevens gebruiken om een overeenkomst met jou uit te voeren, of wanneer je toestemming hebt gegeven.

Tevens heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens indien je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We vragen je echter om eerst contact met ons op te nemen, zodat we er samen uit kunnen komen. Je kan ons bereiken via de contactgegevens zoals beschreven onder ‘Contact’.

We zullen uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek reageren. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit laten we jou binnen één maand weten.
Je kan jouw rechten kosteloos uitvoeren, tenzij er sprake is van ongegronde of buitensporige verzoeken.

Derde partijen
Om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, delen wij jouw persoonsgegevens met derde partijen, waaronder:

  • Reserverings- / Plannings applicatie providers;

Beveiliging
Caruso neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via pizzeriacarusowarmond@gmail.com

Caruso gebruikt Google Analytics om het bezoekersgedrag bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst zodat wij onze website en diensten naar de bezoeker toe kunnen verbeteren. Google Analytics kan informatie aan derden verschaffen indien Google Analytics hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derde de informatie namens verwerkt. De informatie die Google Analytics verzamelt, wordt waar mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en je gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard.

Contactgegevens
Heb je vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of wil je gebruik maken van één van je rechten? Je kunt ons bereiken via pizzeriacarusowarmond@gmail.com